Amsterdam UMC

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemeen

Wat voorheen het ‘VU Medisch Centrum’ was is nu vooral het ‘Amsterdam UMC, locatie de Boelelaan’. We bevinden ons aan de Amsterdamse zuidas en worden geflankeerd door de geneeskundefaculteit, de tandheelkundige faculteit ACTA en de VU-campus. Het ziekenhuis is in transitie naar een kliniek waar steeds meer topreferente zorg wordt verleend, waarvan het palet wordt afgestemd met de andere locatie van Amsterdam UMC, locatie Meibergdreef. In grote lijnen betekent dit dat wij een toenemend focus krijgen op kwaadaardige aandoeningen, zowel in de beschouwende als in de snijdende specialismen. Daarnaast heeft het ziekenhuis nog steeds een belangrijke regionale verwijsrol, waarvoor intensief wordt samengewerkt met de omliggende klinieken, zoals Ziekenhuis Amstelland en het OLVG.

Amsterdam UMC, locatie Meibergdreef, voorheen het ‘Academisch Medisch Centrum’ ligt in Amsterdam-Zuidoost. Door de ligging van het ziekenhuis is de patiëntenpopulatie (met de daarbij horende ziektebeelden) zeer divers. Dit komt mede doordat het ziekenhuis een tweedelijns functie voor Amsterdam-Zuidoost heeft en derdelijns functie voor heel Nederland. Binnen het Amsterdam UMC heeft locatie de Meibergdreef een focus op de acute zorg. 

 

Over de afdelingen Interne geneeskunde

De opleiding Interne geneeskunde aan het VUMC heeft in 2019 een nieuwe zelfstandige erkenning gekregen voor de duur van 5 jaar. We bieden het hele palet, vanaf de eerstejaars-stage ‘kliniek’ tot en met vrijwel alle enkelvoudige differentiaties, behalve die waarvan de zorg reeds gelateraliseerd is naar de locatie Meibergdreef, zoals Nefrologie. De meeste aios starten hun opleiding met een periode van 3 of 4 jaar in een geaffilieerde OOR-kliniek en volgen in VUMC enkele 4-maandse stages, alvorens aan hun enkelvoudige differentiatie te beginnen. We bieden binnen de afdeling ook de vooropleidingen aan voor o.a. Reumatologie, Longziekten en MDL, alsmede de opleiding tot ziekenhuisarts. We hechten natuurlijk veel waarde aan het aanleren van ‘de fijne kneepjes’ van het vak, maar hebben basale vaardigheden als anamnese, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren, allemaal in de volle breedte van het vak, ook hoog in het vaandel staan. Ter illustratie daarvan is er een aparte sectie ‘Algemene Interne Geneeskunde’, die zich vooral bezighoudt met goede acute, poliklinische en consultatieve interne geneeskunde.

De afdeling Inwendige geneeskunde in het Amsterdam UMC, locatie Meibergdreef (AMC) is een zeer dynamische afdeling met een uitstekende, weinig hiërarchische sfeer, waardoor het contact tussen aios en stafleden zeer laagdrempelig is. Door bovengenoemde ligging van het ziekenhuis in Amsterdam is de patiëntenpopulatie zeer divers. Naast de acute aspecten van de Interne geneeskunde heeft deze locatie een focus op infectieziekten/HIV/tropengeneeskunde, vasculaire geneeskunde, nefrologie en endocrinologie.

 

Fusietraject

De opleidingen van het voormalige AMC en VUmc zitten in een fusietraject, en bijvoorbeeld de sollicitatieprocedure doen we reeds gezamenlijk. Samen maken we een opleiding die heel goede deelspecialisten, maar óók heel goede ínternisten opleidt.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]