Amsterdam UMC

Algemeen

Wat voorheen het ‘VU Medisch Centrum’ en het ‘AMC’ waren is nu het ‘Amsterdam UMC’. Op de voormalige locatie VUMC is de Interne Geneeskunde geconcentreerd rondom de subspecialisaties Oncologie en Hematologie, die stageplaatsen bieden voor de enkelvoudige differentiaties, maar ook keuzestages en een gedeeltelijk verblijf in het eerste jaar. Daarnaast is er een algemene Interne consultatieve dienst. Per mei 2024 gaat de SEH-functie op de locatie VUMC plaatsmaken voor een
Specialistische SpoedOpvang (SSO), waar alleen nog patiënten komen die in de locatie behandeld worden/bekend zijn.

De locatie AMC van Amsterdam UMC herbergt de hele ‘benigne Interne Geneeskunde’, zowel klinisch als poliklinisch, en voorziet in een grote SEH voor een tweede-en derdelijns verwijsfunctie.

 

Over de afdelingen Interne geneeskunde

De opleiding Interne geneeskunde van Amsterdam UMC heeft in 2023 een nieuwe zelfstandige erkenning gekregen met een onbeperkte erkenningsduur. We bieden het hele palet, vanaf de
eerstejaars-stage ‘kliniek’ tot en met vrijwel alle enkelvoudige differentiaties. We bieden binnen de afdeling ook de vooropleidingen aan voor o.a. Reumatologie, Cardiologie, Longziekten en MDL, alsmede de opleiding tot ziekenhuisarts. We hechten veel waarde aan het aanleren van ‘de fijne kneepjes’ van het vak, maar hebben basale vaardigheden als anamnese, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren, allemaal in de volle breedte van het vak, ook hoog in het vaandel staan. Ter illustratie daarvan is er een aparte sectie ‘Algemene en Acute Interne Geneeskunde’, die zich vooral bezighoudt met goede acute, poliklinische en consultatieve interne geneeskunde. 

Van Opleider naar Opleidingsteam

Sinds de visitatie van de gefuseerde opleiding is Yvo Smulders hoofdopleider Interne Geneeskunde voor Amsterdam UMC. Gezien de omvang van de opleiding is het natuurlijk ondoenlijk om alles door 1 persoon te laten regelen. De opleiding wordt daarom gedragen door een kernteam van 6 mensen: ook Inge Konings, Neelke van der Weerd, Bregtje Lemkes, Abel Thijs en Paul Krediet maken deel uit van het opleidingsteam. Samen verdelen zij de taken en verantwoordelijkheden.

Een opleiding kan niet werken zonder goede ondersteuners. Op dit moment zijn dat Jacqueline Jaspers, Ilse Grunder en Rachelle Kooten-Smit.

Voor alles gerelateerd aan uw (toekomstige…) opleiding kunt u mailen naar opleidinginternegeneeskunde@amsterdamumc.nl