Endocrinologie

Wat ga je leren?

Endocrinologie is het specialisme binnen de interne geneeskunde, dat zich richt op aandoeningen van de endocriene organen, zoals de hypofyse, schildklier, bijschildklieren, alvleesklier, bijnieren en gonaden. Ook diabetes mellitus en osteoporose vallen onder de endocrinologie. In Amsterdam UMC wordt de endocrinologie in de volle breedte uitgevoerd variërend  van veelvoorkomende endocriene aandoeningen, zoals diabetes mellitus en hypothyreoïdie, tot zeldzame ziekten als acromegalie, schildkliercarcinoom en endocriene tumor syndromen. Daarnaast is Amsterdam UMC een expertisecentrum voor genderdysforie en erfelijke metabole ziekten. De afdeling endocrinologie vervult in samenwerking met het endocrinologisch laboratorium een voortrekkersrol op het gebied van hormoondiagnostiek. 

Als internist-endocrinoloog voer je de regie over de zorg voor patiënten met (complexe) endocriene aandoeningen. Je werkt hierbij nauw samen met andere specialisten, zoals de neurochirurg, endocrien chirurg, nucleair geneeskundige, gynaecoloog en klinisch chemicus.

Tijdens je opleiding komen al deze aspecten aan bod en is er daarnaast ruimte voor individuele verdieping binnen specifieke deelgebieden. 

Hoe ga je leren?

Ons opleidingsteam bestaat uit 16 enthousiaste internist-endocrinologen.

Tijdens je gehele opleiding heb je een eigen spreekuur met patiënten met een breed palet aan endocriene aandoeningen. Daarnaast participeer je in ziekte specifieke multidisciplinaire spreekuren, zoals het hypofysespreekuur met de neurochirurg, het Graves’ orbitopathie spreekuur met de oogarts en het zwangere diabetesspreekuur met de gynaecoloog en diabetesverpleegkundige. Ook bieden wij stages in de erfelijke metabole ziekten en genderdysforie. Gedurende je gehele opleiding verricht je klinische consulten op andere afdelingen, waaronder de neurochirurgie, chirurgie en verloskunde.

Wekelijks worden de nieuwe poliklinische patiënten en klinische consulten besproken door arts-assistenten én stafleden tijdens de patiëntenbespreking. Tijdens de wekelijkse onderwijsbespreking worden artikelen gerefereerd, protocollen besproken en geven stafleden onderwijs over specifieke onderdelen van de endocrinologie. Je neemt deel aan multidisciplinaire besprekingen, zoals de diabetesbespreking, hypofysebespreking en (bij)schildkliertumoren bespreking en je kunt deze besprekingen ook voorzitten. Tijdens de laboratorium stage en de endocriene functietesten bespreking leer je alles over hormoonbepalingen en endocriene diagnostiek.

In de laatste fase van je opleiding zul je jongerejaars arts-assisententen superviseren op zaal en als achterwacht tijdens diensten.  Ook bieden wij de mogelijkheid om in deze fase een stage te doen te doen in het Flevoziekenhuis, waarbij je ervaring kunt opdoen met het werken als perifeer internist-endocrinoloog.

Contact

Heb je vragen over de opleiding endocrinologie in Amsterdam UMC of wil je solliciteren? Neem dan contact op met prof. dr. Peter H. Bisschop, opleider enkelvoudige differentiatie endocrinologie: p.h.bisschop@amsterdamumc.nl / 020 5666071