Over onze opleiding

Op de onderstaande manieren werken wij toe naar één opleidingsregio Groot Amsterdam.

Gezamenlijke bewaking voortgang aios

Alle aios worden in het eerste jaar van hun opleiding besproken binnen de regionale opleidingscommissie. Dit heeft als doel de huidige opleider eventueel te adviseren en de hoofdopleider op de hoogte te brengen van het eerste opleidingsjaar om de opleiding voor de aios zo goed mogelijk te starten. Ouderejaars worden op indicatie besproken.

Matchen van aios en opleidingskliniek

Als grote opleidingsregio hebben we het voordeel dat aios kunnen kiezen uit liefst 10 ziekenhuizen om hun opleiding in te starten. We houden bij het toewijzen van aios aan opleidingsziekenhuizen rekening met de voorkeur van aios én opleider op een eerlijke en gelijkgewogen manier. Zo komt een aios in het optimale ziekenhuis terecht.

Gemeenschappelijk aanbod keuze- en perifere stages

Aios van de gehele opleidingsregio kunnen opteren voor keuzestages in alle opleidingsklinieken binnen onze regio. Hierdoor ontstaat een groot aanbod met veel ruimte voor individualisering van de opleiding door de aios. Ook binnen differentiaties zijn perifere stages mogelijk. Het volledige stage-aanbod is te vinden onder "Stageaanbod".

Veilig de dienst in

In het Amsterdam UMC wordt al meer dan 10 jaar de BAGAGE-cursus georganiseerd (Basiscursus Acute Geneeskunde voor Assistent-Geneeskundigen in het Eerste jaar). Hierdoor gaan alle aios en anios Interne geneeskunde van onze opleidingsregio veilig en met genoeg bagage de dienst in.

Discipline-overstijgend onderwijs

Zowel in het Amsterdam UMC als in de perifere opleidingsklinieken wordt discipline-overstijgend onderwijs (DOO) georganiseerd. Hierin leren aios meer dan natrium en kalium, bijvoorbeeld over effectief communiceren, management & organisatie en vitaliteit.

Echografie

Verschillende DEUS-docenten uit onze opleidingsregio hebben de handen ineen geslagen om optimaal echografie-onderwijs voor onze aios te faciliteren. Hierdoor leren én consolideren de aios hun echografievaardigheden gedurende hun opleiding.