OLVG

Algemeen

Onze afdeling Interne geneeskunde verzorgt al sinds de oprichting van het ziekenhuis in 1898 een opleiding tot internist. Opleiden is voor ons van nature met de dagelijkse patiëntenzorg verweven. Wij werken graag met enthousiaste/gepassioneerde life long learners met een proactieve houding, die open staan voor feedback en zich kritisch opstellen t.a.v. het werkproces. De opleidingsgroep stimuleert je ontwikkeling en ondersteunt je in je opleidingsdoelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid in je opleidingsproces is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

In OLVG zit je voor de opleiding op de plek waar ‘’het gebeurt’’!

De opleiding vindt plaats in een klimaat waar een hoog streefniveau is ingebed in een open professionele omgeving. Alle differentiaties zijn vertegenwoordigd en geeft jou als AIOS vele keuzemogelijkheden. De patiëntenpopulatie is multicultureel en zeer gevarieerd. Op de grote SEH krijg je te maken met veel acute interne geneeskunde. Daarnaast hebben we het grootste hiv-behandelcentrum van Nederland, het Oncologisch Centrum Amsterdam en een level III ICU. Ook is er een grote populatie diabetespatiënten en patiënten met chronische nierschade. Dit alles maakt dat het gehele internistische spectrum aan problematiek voorbij komt.

Wat biedt de opleiding Interne Geneeskunde in OLVG?

Het hele internistisch spectrum aan problematiek: van basis algemene interne tot complexe multi-morbiditeit;

 • Specifieke aandacht voor medisch handelen en klinisch redeneren;
 • Een gevarieerde patiëntenpopulatie: van daklozen tot bewoners van de grachtengordel;
 • Een grote patiëntenstroom met een variatie aan ziektebeelden waardoor je routine opbouwt en leert timemanagen;
 • Een grote spoedeisende hulp, waardoor je adequaat spoedeisende patiënten leert opvangen;
 • Uitwisselingsstages tussen locatie Oost en West: d.m.v. keuze van locatie bepaal je de focus van de stage;
 • Een concrete invulling van de actuele thema’s uit het landelijk opleidingsplan:
  • Ouderen: afdeling geriatrie, MDO, poli, internisten ouderengeneeskunde
  • Leiderschap: leiderschapsdoelen IOP/praktijk, DOO onderwijs, mogelijkheid tot talentklas en TIAS
  • Patiëntveiligheid: bv. ABCDE cursus
 • Individuele begeleiding, om het optimale uit de opleiding te halen: active learning met proactief gebruik van het individueel opleidingsplan, reflectie en tijd voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Active teachers die open staan voor feedback.

Toenemende zelfstandigheid
Als aios heb je een grote eigen verantwoordelijkheid voor de planning en voortgang van je eigen opleiding. Naarmate je competenties zich verder ontwikkelen en je bekwamer wordt in het vak, worden je geleidelijk complexere taken en meer verantwoordelijkheid toevertrouwd. In het begin van de opleiding werk je onder strikte supervisie. In de loop van de opleiding neemt de supervisie geleidelijk af en krijg je meer vrijheid van handelen.

Aansluiting OLVG-periode op academische periode
Bij OLVG volg je maximaal 4 jaar van je opleiding Interne Geneeskunde. Een groot deel van de aios start het eerste opleidingsjaar in OLVG. Het is daarnaast mogelijk om ook je overige verplichte of keuzestages bij OLVG te volgen. Ook biedt OLVG (onderdelen van) enkelvoudige en meervoudige differentiaties aan in samenwerking met het Amsterdam UMC.