Ouderengeneeskunde

Wat ga je leren?

Tijdens deze tweejarige differentiatie leiden we je op tot een vaardige en bevlogen allround internist ouderengeneeskunde. De internist ouderengeneeskunde is bij uitstek opgeleid om bij de, vaak kwetsbare, oudere patiënt overzicht te creëren en regie te voeren. Juist in deze populatie met veel multimorbiditeit en polyfarmacie is het belangrijk om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Door de brede somatisch-internistische kennis, aangevuld met kennis en vaardigheden vanuit de neurologie en psychiatrie en kennis over het sociale en functionele aspect van ziekte en gezondheid ben je in staat om daadwerkelijk holistische, patiëntgerichte zorg te leveren. Desgewenst verdiep je je extra in één van onze speerpunten:

  • Geheugenproblemen en cardiovasculaire veroudering;
  • Behandelbeslissingen en ondersteuning van kwetsbare ouderen met kanker;
  • Mobiliteitsproblemen en fractuurpreventie; of
  • Acute geriatrie. 

Op beide locaties (AMC en VUmc) wordt de interne ouderengeneeskunde in de volle breedte beoefend. Er is volop ruimte voor individualisering en we bespreken je wensen en mogelijkheden graag. 


Hoe ga ik leren?

Stage ouderengeneeskunde – academisch

Tijdens de differentiatie werk je 12-14 maanden bij onze vakgroep interne ouderengeneeskunde. We zijn een relatief jong en enthousiast opleidingsteam dat bestaat uit internisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten. Vijf collegas zijn ook werkzaam als acute internist, klinisch farmacoloog of oncoloog. Aan het begin van je differentiatie draai je mee op één van beide locaties. Je zult op de VUmc-locatie meer patiënten zien met geheugenproblemen en meer kwetsbare ouderen met kanker. Op de AMC-locatie zie je meer patiënten met mobiliteitsproblemen en osteoporose, en is er een nadrukkelijkere consultfunctie op de spoedeisende hulp. Vanuit beide locaties, in het bijzonder de AMC-locatie, werken we samen met de Wijkkliniek. Dit is een verpleegafdeling met 23 bedden in Amsterdam-Zuidoost voor ouderen met een indicatie voor een ziekenhuisopname. Afhankelijk van je profiel en interesses kun je aan het einde van de differentiatie een verdiepingsstage doen, waarbij je van locatie kunt wisselen.

Stage ouderengeneeskunde – perifeer

Om je op te leiden tot allround internist ouderengeneeskunde, wordt een perifere stage van 4-6 maanden in het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen van harte aangeraden. Hier werk je op de polikliniek en doe je consulten op de verpleegafdelingen. Je wordt begeleid door 3 gedreven internisten ouderengeneeskunde en werkt samen met verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten.

Stage neurologie

Om te werken aan je vaardigheden m.b.t. neurologisch onderzoek en klinisch redeneren, kun je kiezen uit een perifere of academische stage van 3 maanden: het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (locatie West) of de locatie AMC. Ook een stage neurologie bij het Alzheimercentrum op locatie VUmc behoort tot de mogelijkheden. Op alle stageplekken zie je een gevarieerde patiëntenpopulatie met neurologische klachten, waaronder patiënten met bewegingsstoornissen.

Stage ouderenpsychiatrie

De stage ouderenpsychiatrie doe je bij GGZ inGeest en duurt ook 3 maanden. Je werkt ofwel hoofdzakelijk op de polikliniek ouderenpsychiatrie, ofwel op één van de afdelingen voor ouderenpsychiatrie in De Nieuwe Valerius, afhankelijk van individuele behoeften en mogelijkheden.

Verdieping- en supervisiestage

We bieden je de mogelijkheid om je in de laatste fase van je differentiatie te verdiepen binnen één van onze speerpunten. Deze stage wordt dan gecombineerd met je supervisiestage (6 maanden). De supervisietaken worden op individuele behoeften en vaardigheden afgestemd, waar ook de algemeen interne geneeskunde deel van uit kan maken (kliniek, poli en SEH).

Overig

Er zijn volop mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te doen of mee te werken aan onderwijsvernieuwing en -verbetering binnen onze speerpunten. Hiertoe zijn diverse neventrajecten mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn differentiatie tot klinisch farmacoloog, of een promotie- of postdoctoraal onderzoek. Verder kunnen we indien gewenst diverse cursussen faciliteren, bijvoorbeeld een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of de training tot gespreksleider moreel beraad.


Contactgegevens

Dr. Marieke Henstra, differentiatie opleider; m.j.henstra@amsterdamumc.nl

Dr. Josephine Stoffels, plaatsvervangend opleider; j.stoffels@amsterdamumc.nl