Allergologie en Klinische Immunologie

Wat gaat de aios leren?

Allergologie en klinische immunologie is een vakgebied waarbinnen de ontwikkelingen snel gaan, zowel op het gebied van (moleculaire) diagnostiek als behandeling (biologicals en small molecules). De patiëntenpopulatie is heel gevarieerd en omvat zowel jonge als oudere patiënten met veelal chronische aandoeningen met soms acute presentatie. Daarbij overstijgt de behoefte aan specialisten met allergologische expertise in Nederland reeds de vraag en zal, gezien de voorspelde toename van allergologische aandoeningen en nieuwe mogelijkheden op diagnostisch en therapeutisch gebied, toenemen. Deze aspecten maken de allergologie en klinische immunologie tot een buitengewoon boeiend en aantrekkelijk specialisme.

De opleiding allergologie en klinische immunologie van het Amsterdam UMC bied je het volledige palet. Daarbij wordt de opleiding gekenmerkt door specifieke expertise op het gebied van vasculitis (Vasculitis Expertisecentrum AMC) en systeemziekten (waaronder samenwerking binnen het Amsterdam Rheumatology & immunology Center (ARiC); primaire immuundeficienties (Centrum voor Immuundeficiënties Amsterdam, CIDA), transplantatie-immunologie, geneesmiddelenovergevoeligheid en peri-operatieve anafylaxie (Dutch Perioperative Allergy Center; DPAC)

De volledige beschrijving van de differentiatie zoals geformuleerd door de NIV vind je hier.


Hoe ga ik leren?

De opleiding allergologie en klinische immunologie binnen het Amsterdam UMC is gelokaliseerd op locatie AMC en strekt zich uit over verschillende (onder)afdelingen, waarbij je door het horizontale karakter van het vakgebied wordt opgeleid door een breed team van inhoudelijke experts. Het opleidingsteam bestaat uit 5 stafleden, in nauwe samenwerking met 2 medisch immunologen. Er zijn momenteel 3 fellows allergologie/klinische immunologie in opleiding. Op de polikliniek werk je op ziektespecifieke poliklinieken systeemziekten, vasculitis, urticaria/angio-oedeem, mastocytose, immuundeficiënties, immuno-nefrologie en transplantatie-nefrologie. Allergologische kennis doe je op op de polikliniek allergologie en door het verrichten van allergologische functietesten en desensitisaties. De laboratoriumdiagnostiek, welke een centrale plaats inneemt binnen het vakgebied, is optimaal geïntegreerd in de patiëntenzorg en inhoudelijke expertise doe je op middels een stage laboratoriumdiagnostiek op het laboratorium medische immunologie en laboratorium voor speciële technieken binnen het Amsterdam UMC en Sanquin. Daarnaast volg je gedurende 2-4 weken een stage binnen de afdelingen KNO en Dermatologie. Je participeert in multidisciplinaire patiëntbesprekingen, waarbij je overlegt met diverse collega’s, waaronder medisch immunologen, kinderartsen (immuundeficiënties), reumatologen en orgaanspecialisten (longartsen, neurologen, dermatologen, KNO- en oogartsen). Tijdens je opleiding participeer je in de ontwikkeling en evaluatie van diagnostische en therapeutische protocollen. Onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan de differentiatie zijn ondergebracht binnen het onderzoek speerpunt Infectie en Immuniteit van het Amsterdam UMC.


Sollicitatie en contact

Dr. A.E. (Liesbeth) Hak (opleider), internist – klinisch immunoloog – allergoloog
Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC
Afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie, D3-320
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Tel: +31-20-5667765
E-mail: a.e.hak@amsterdamumc.nl