Vasculaire Geneeskunde

Wat gaat de aios leren?

Vasculaire Geneeskunde is een specialisme binnen de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van arteriën, venen en lymfvaten.

Gedurende de opleiding wordt de nadruk gelegd op cardiovasculair risicomanagement, trombose en hemostase, stoornissen in het lipidenmetabolisme, hypertensie, diabetes mellitus, en manifest arterieel vaatlijden. Veel voorkomende onderwerpen binnen de interne geneeskunde waar de ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen. De vooruitgang in de moleculaire biologie heeft zich in korte tijd vertaald in nieuwe behandelingen, die ook nog eens steeds specifieker worden (de zgn. ‘targeted therapies’). Zo heeft de behandeling van type 2 diabetes een revolutie doorgemaakt met de introductie van SGLT2-remmers en GLP1-receptoagonisten; hebben monoklonaal antilichamen en klein interfererend ribonucleïnezuur (‘siRNA’) gericht op PCSK-9 de behandeling van (familiare) hypercholesterolemie effectiever gemaakt,  doet selectieve aldosteron synthase remming zijn intrede bij hypertensiebehandeling, lijkt selectieve remming van factor XI de behandeling van patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren, veneuze trombose en longembolie veiliger te gaan maken, en doen designerdrugs die de rol van factor VIII nabootsen en gentherapie hun intrede in de hemofiliezorg. Naast deze pijlers van de vasculaire geneeskunde wordt expertise verkregen in aandoeningen als vasospasmen, vasculitis, en nierinsufficiëntie.

Na afronding van de enkelvoudige differentiatie heb je diepgaande kennis van de klinische presentatie, etiologie, preventie, prognose, diagnostiek en behandeling van atherotrombotische ziekten, veneuze en arteriële trombo-embolische ziekten en hemorragische diathese, primaire en secundaire lipidenstoornissen, primaire en secundaire hypertensie, vasculaire problemen bij diabetes mellitus, nierinsufficiëntie, vasospastische aandoeningen, hypotensiesyndromen, vasculitis, erfelijke en aangeboren vaatanomalieën, ziekten van de lymfbanen, en metabole aandoeningen die gepaard gaan met vaatziekte.

Een uitgebreide beschrijving van alle zaken die je gaat leren vind je in de differentiatiebeschrijving.


Hoe ga ik leren?

De opleiding heeft voltijds totale duur van 24 maanden. Hiervan wordt maximaal 20% besteed aan activiteiten die de algemene opleiding tot internist betreffen. De volgende onderdelen behoren tot het programma:

Algemene stage vasculaire geneeskunde

Een stage gedurende 24 maanden waarin poliklinische en klinische werkzaamheden worden verricht op het gebied van de vasculaire geneeskunde, deels als behandelend arts van patiënten met vasculair-geneeskundige ziekten, deels als consulent vasculaire geneeskunde, zowel binnen de interne geneeskunde, als ook voor andere specialismen. Tot deze stage behoren onder andere de dagelijkse – voornamelijk poliklinische – patiëntenzorg, de vaatbespreking met de vaatchirurgie en interventieradiologie en andere multidisciplinaire vasculair-geneeskundige besprekingen. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot het doen van een stage in een perifere kliniek (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en Tergooi ziekenhuis)

Diverse parallelstages

Tijdens de verdiepingsstage wordt ervaring opgedaan in de laboratoriumtechnieken en klinische advisering op het gebied van stoornissen in de verschillende deelgebieden van de vasculaire geneeskunde, inclusief de lipidenstofwisseling, het trombose en hemostase onderzoek, vasculitis, primaire en secundaire hypertensie, hypotensie-syndromen, en in het vasculair functie-onderzoek, inclusief capillairmicroscopie,  arteriële en veneuze duplex-echografie, bloeddrukregistratie, enkel-armindexen, en looptesten. Daarnaast wordt tijdens deze stageperiode inzicht en expertise verworven in de mogelijkheden van chirurgische en endovasculaire (radiologische) interventie, middels verblijf op en intensief contact met de twee desbetreffende afdelingen, zodat de vasculair-geneeskundig geschoolde internist in staat is diagnostische en therapeutische mogelijkheden van deze disciplines te interpreteren.

Achterwachtdiensten

Tijdens je differentiatie vasculaire geneeskunde draai je mee in de achterwachtdiensten van de vasculaire geneeskunde. Je start hiermee in overleg met je opleider. Hierbij doe je, met een internist-vasculair geneeskundige als achterwacht, bereikbaarheidsdiensten. In het begin zal de supervisie door de internist-vasculair geneeskundige intensief zijn en zal geleidelijk afnemen als je competenties voor het functioneren als achterwacht zich verder ontwikkelen,

Klinisch onderzoek en onderwijs

Gedurende de hele periode dient aandacht besteed te worden aan klinisch onderzoek in de vasculaire geneeskunde. De fellow internist-vasculair geneeskundige dient minimaal een artikel te schrijven in een wetenschappelijk tijdschrift of een voordracht te houden voor een wetenschappelijke vereniging. Minimaal 30 uur per jaar dient geaccrediteerd vasculair geneeskundig onderwijs bijgewoond te worden. Dit betreft o.a. cyclisch onderwijs georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG).

Show-and-tell

De afdeling vasculaire geneeskunde in het Amsterdam UMC is een zeer dynamische afdeling met een uitstekende, weinig hiërarchische sfeer waar de vasculaire geneeskunde in de volle breedte aan bod komt. Belangrijkste expertisevelden zijn hemostase en trombose; lipiden en atherosclerose; hypertensie en bloeddrukregulatie; vasculitis en vasospastische aandoeningen en diabetes mellitus. Om er voor te zorgen dat alle facetten van de vasculair geneeskundige zorg tijdens de opleiding worden belicht bestaat de mogelijkheid om een perifere stage te lopen in één van de twee samenwerkende opleidingscentra, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Tergooi MC waar de organisatie en integratie van zorg met de huisarts meer centraal staat.


Contactgegevens

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot de differentiatie kunt u contact opnemen met Dr. Erik Serné (internist-vasculair geneeskundige), telefoonnummer 06-25716087 of via e.serne@amsterdamumc.nl.