Acute Geneeskunde

“Don’t go so fast, we’re in a hurry!”

De uitspraak van Talleyrand, “Don’t go so fast, we’re in a hurry” geeft goed weer wat de kern is van de acute geneeskunde: bij de acuut zieke patiënt met complexe problematiek de rust bewaren om te zorgen dat er efficiënte, effectieve en voor de situatie relevante zorg gegeven wordt, die uiteindelijk leidt tot het beste resultaat voor de individuele patiënt en de gehele patiëntenstroom. Dat vraagt om goed ontwikkelde diagnostische vaardigheden, een gedegen kennis van de acuut bedreigende problemen (“treat first what kills first”), voldoende diepgang om voor een breed scala aan aandoeningen een beleid voor de eerste 48 uur te maken, en voldoende inzicht in de keten van zorg om te kunnen faciliteren dat de juiste zorg op de juiste plek plaats vindt.

In Amsterdam UMC bieden we, in samenwerking met nabijgelegen ziekenhuizen zoals het OLVG, AIOS de kans zich te ontwikkelen tot uitstekende Acute internisten.

Bij onze opleiding is het uitgangspunt altijd geweest om, binnen de grenzen van het landelijk opleidingsplan, voor elke AIOS een individueel opleidingsschema te verzinnen. Hierbij staat de vraag ‘wat heb jij als AIOS nog nodig, om een goede acute internist te worden’ centraal. Vervolgens wordt gezocht naar een leer-werkplek die de optimale omstandigheden biedt om het geformuleerde leerdoel te halen.

Kern van de opleiding blijven uiteraard de basis- en eindstage Acute Geneeskunde, waarbij de AIOS dankzij de intensieve samenwerking tussen bijvoorbeeld het OLVG als stadsziekenhuis en Amsterdam UMC als academisch ziekenhuis blootgesteld wordt aan een zeer breed palet acute presentaties onder supervisie van een gevarieerd team van Acute Internisten.

Daarnaast zijn goede randvoorwaarden gecreëerd om systematisch de echografievaardigheden te vergroten; naast een volledig aan echografie gewijde stage van 2 maanden is er wekelijks twee maal echo-onderwijs en is er een actieve directe supervisie in de kliniek. Onze wekelijkse refereerbesprekingen en onze frequente regionale refereeravonden garanderen dat ook relevante nieuwe ontwikkelingen besproken en bediscussieerd worden; waarbij de vraag ‘wat betekent dit voor ons klinisch handelen’ steeds centraal staat.

Tenslotte is er een groot aanbod  aan individuele keuzestages, waarbij zo nodig de duur van basisstage en/of eindstage bekort kan worden tot 6 maanden indien het volgen van extra keuzestages meer bijdraagt aan de ontwikkeling van de individuele AIOS tot een excellente Acute Internist.

Mocht bovenstaande je aanspreken, dan gaan wij graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Frederiek van Doormaal, opleider Acute Geneeskunde (f.f.vandoormaal@amsterdamumc.nl)