Ziekenhuis Amstelland

Algemeen

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen is het preferente ziekenhuis voor de regio Amstelland en Meerlanden. De schaalgrootte van het ziekenhuis maakt het mogelijk om snelle en persoonlijke zorg aan patiënten te leveren en om effectieve relaties te onderhouden met de regionale huisartsen. Binnen de organisatie werkt de medische staf op een plezierige manier samen en zijn de overleglijnen kort en efficiënt.

Over de afdeling Interne geneeskunde

De vakgroep Interne geneeskunde-MDL bestaat momenteel uit 19 collega’s, die met elkaar de interne geneeskunde in de volle breedte beoefenen. Het patiëntenaanbod is divers, waarbij accenten  liggen op patiënten met hemato-oncologische problematiek en ouderengeneeskunde.

De vakgroep heeft een erkenning voor de eerste twee jaar van de opleiding tot internist en vooropleiding interne geneeskunde van andere specialismen. Verder is er een erkenning voor de differentiatieopleiding tot internist-ouderengeneeskunde (5e en 6e jaars aios) en bieden wij, samen met de vakgroep Chirurgie, een SEH-HAIO-stage aan. Wij bieden aantrekkelijke en goed gewaardeerde stages voor semi-artsen en coassistenten

De afdeling kenmerkt zich door een vriendelijke, collegiale sfeer, waardoor we plezierig met elkaar samenwerken. Het opleidingsteam hecht sterk aan een ‘veilig opleidingsklimaat’, dat zich kenmerkt door respect voor collega’s naar elkaar, of het nu een specialist of coassistent betreft. Leren betekent niet ‘alles al weten en kunnen’, dus moet er ruimte zijn voor ‘niet weten’, twijfel, verbetering en daardoor groei. Binnen ons programma ’de vitale dokter’ is er zorg en aandacht voor het persoonlijk welbevinden, de ontwikkeling en de werk-privé balans van individuele a(n)ios. Trots zijn wij op onze erkende supervisiestage voor aios in de laatste fase van hun opleiding, die -vaak kort voordat zij zelf staflid zijn- willen ervaren hoe het is om jongerejaars anios en aios te superviseren en willen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het zorgproces op iets meer afstand tot de patiënt.

Door de positie in de regio als algemeen basisziekenhuis, de schaalgrootte, de plezierige overleg- en omgangsvormen en door de diversiteit in het patiëntenaanbod, is de afdeling Interne geneeskunde in Ziekenhuis Amstelland een goede leerplek, waar de internist in opleiding een stevige basis kan leggen voor latere beroepsuitoefening.