Oncologie

Wat gaat de AIOS leren?

De AIOS leert de behandeling van patiënten met zowel veel voorkomende als zeldzame tumortypen, geheel volgens de opleidingseisen (website NIV, medische oncologie).

Er is veel aandacht voor de wetenschappelijke achtergronden (gezamenlijke voorbesprekingen van tumorspecifieke spreekuren, wekelijks refereren en onderwijs), maar ook voor de bejegening en begeleiding van patiënten met kanker. Dit laatste wordt mede gerealiseerd door regelmatige intervisie voor de AIOS oncologie, gevolgd door gesprekstechniek, onder leiding van een medisch psycholoog. In de loop van de differentiatie krijgt de AIOS toenemende verantwoordelijkheid, zoals supervisie van de afdeling en tussenwachtdienst oncologie.


Hoe ga ik leren?

Organisatie van de spreekuren (poliklinische stage):

De differentiatie oncologie in het Amsterdam UMC legt de nadruk op multidisciplinaire samenwerking en topklinische zorg, bij voorkeur in studieverband. Alle stafleden hebben zich gespecialiseerd op een deelgebied binnen de medische oncologie. Elk deelgebied heeft eigen gelijktijdige spreekuren die door het betreffende staflid samen met AIOS worden uitgevoerd, met bijbehorend multidisciplinair overleg (MDO). Dit garandeert dat de AIOS per tumortype gesuperviseerd wordt door een staflid met de meeste kennis op het desbetreffende gebied. De voorbespreking van elk spreekuur (door staflid en alle AIOS die dat spreekuur zullen doen) wordt beschouwd als een onderwijsmoment, waarop ook recente literatuur en de interpretatie ervan veelvuldig de revue passeert. Bij alle nieuwe patiënten komt de laatste 5-10 minuten de supervisor de patiënt mee beoordelen. Naast een indruk van de patiënt wordt zo tegelijkertijd een indruk van het functioneren van de AIOS verkregen. Eén keer per half jaar woont een staflid een spreekuur van de AIOS bij, waarop persoonlijke feedback gegeven kan worden op communicatie. Gedurende de differentiatie is het de bedoeling dat de AIOS in alle behandelteams voor minimaal enkele maanden participeert. Omdat één van de stafleden deels in het Flevoziekenhuis Almere werkt, is er de mogelijkheid tot een facultatieve perifere stage.

Organisatie van de klinische werkzaamheden:

Oncologie is een voornamelijk poliklinisch vak, maar voor meerdaagse kuren worden patiënten  gepland opgenomen. Ongeplande opnames zijn vaak vanwege bijwerkingen van behandeling (bv. diarree, misselijkheid, koorts) of door klachten ten gevolge van progressie van ziekte (ileus, pijn, dyspnoe). Op de afdeling oncologie wordt de jongerejaars AIOS of ANIOS gesuperviseerd door een AIOS Oncologie in het laatste jaar van de opleiding (vanzelfsprekend o.l.v. een staflid). De AIOS is deze periode vrijgesteld van spreekuren. Overige klinische activiteiten beslaan het visite lopen van oncologische patiënten op andere afdelingen en deelname aan het palliatief team (inclusief MDO).

Organisatie van het onderwijs:

Naast de verplichte formele onderwijsactiviteiten, is er een wekelijks onderwijsmoment waarin gedurende de opleiding de gehele oncologie de revue passeert. Eéns per zes weken is er voor de AIOS Oncologie  avondonderwijs “toegepaste oncologie”, bij één van de stafleden thuis. In informele sfeer wordt zo in de loop van twee jaar de gehele oncologie doorlopen, met recente literatuur als studiestof. De nadruk wordt gelegd op die wetenswaardigheden en praktische oplossingen die onontbeerlijk zijn voor het functioneren als oncoloog, maar die vaak niet direct in de leerboeken terug te vinden zijn.

Ondersteuning en training AIOS in de begeleiding van ernstig zieke patiënten:

Iedere 2 maanden is er intervisie o.l.v. een medisch psycholoog. Om alle AIOS te laten deelnemen, worden spreekuren geblokkeerd. Daarnaast volgt de AIOS een training in gesprekstechniek (vaak met acteur, bv. slecht nieuws, regie houden, codegesprek). Elke AIOS heeft een staflid als vaste mentor, er zijn voortgangsgesprekken met stafleden en (plaatsvervangend) opleider en eens per 3 maanden is er een opleidingsvergadering om de gang van zaken en eventueel doorgevoerde veranderingen te evalueren.

Toenemende verantwoordelijkheden in de loop van de stage:

In de loop van de opleidingsperiode zal de mate van supervisering afnemen. In de laatste fase doen AIOS tussenwachtdiensten oncologie, inclusief visitelopen in het weekend, met supervisie op afstand.


Sollicitatie en contact

Er zijn 4-6 opleidingsplaatsen per jaar. De sollicitant dient de verplichte onderdelen van de opleiding Inwendige Geneeskunde voltooid te hebben. Sollicitaties gelieve te richten aan de opleider, dr. I.R.H.M. Konings, e-mail: secretariaat.oncologie@amsterdamumc.nl en i.konings@amsterdamumc.nl. De sollicitant spreekt met opleider en plaatsvervangend opleider (dr. J.M. Tromp) waarbij motivatie, toekomstvisie en wetenschappelijke belangstelling aan bod komen. Binnen 3 dagen na het gesprek krijgt de sollicitant uitsluitsel over aanname, binnen een week schriftelijk bevestigd.