Sollicitatieprocedure

SOLLICITATIEPROCEDURE OPLEIDINGSPLAATSEN INTERNE GENEESKUNDE OOR AMSTERDAM

De opleidingsregio Amsterdam kent op dit moment nog twee erkende academische opleidingen, elk met hun eigen affiliatieklinieken. De sollicitatieprocedure is vanaf het najaar 2021 samengevoegd, in aanloop naar een voorgenomen volledige fusie van de opleidingen per begin 2023. De tot de regio Amsterdam behorende opleidingsklinieken met een bevoegdheid voor (partiële) opleiding Interne Geneeskunde zijn:

 • Amsterdam UMC
 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Flevoziekenhuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • OLVG
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • Ziekenhuis Tergooi
 • Zaans Medisch Centrum
 • Ziekenhuis Amstelland

Ieder jaar krijgt de opleidingsregio Amsterdam ongeveer 20 opleidingsplaatsen Interne Geneeskunde toegewezen door het Ministerie van VWS. Deze instroomplaatsen worden gelijkelijk verdeeld over de affiliatieklinieken. In 3 sollicitatierondes worden de opleidingsplaatsen verdeeld over drie startdata: 1 februari, 1 juni en 1 oktober. Elke sollicitatieronde is gekoppeld aan één startdatum. Normaliter dient u binnen 6 maanden na de gespreksronde beschikbaar te zijn om te starten met de opleiding. Indien u daarop een uitzondering wilt bedingen, dient u dat van tevoren in de sollicitatiebrief schriftelijk te motiveren.

Een sollicitatie is in principe éénmalig. Opnieuw solliciteren na een eerdere afwijzing is niet mogelijk, tenzij er na een eerdere sollicitatie een significante toevoeging aan het CV heeft plaatsgevonden. Bij afwijzing na de brievenselectie wordt eenmalig een tweede kans gegeven om een sollicitatiebrief in te sturen. Alleen in bijzondere gevallen kan voorafgaand aan de formele sollicitatie een informatief gesprek met een van de hoofdopleiders worden aangevraagd. Neem, indien u dit wenst, contact op via opleidinginternegeneeskunde@amsterdamumc.nl.

De sollicitatiebrieven worden beoordeeld door leden van de regionale sollicitatiecommissie (opleidingscommissie Amsterdam UMC en bovengenoemde geaffilieerde ziekenhuizen). Op grond van deze brieven volgt een eerste selectie voor de gespreksronde. Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met leden van de regionale sollicitatiecommissie. Tevens zal er een arts-assistentenvertegenwoordiging bij de gesprekken aanwezig zijn. De sollicitatiecommissie splitst zich in drieën en elke kandidaat voert drie gesprekken van 20 minuten. Aan het einde van de dag wordt door de opleiders een keuze gemaakt.

Uw sollicitatiebrief met CV (zónder pasfoto en zonder aanbevelingsbrieven!) stuurt u alleen per e-mail aan Dhr. prof. dr. Y.M. Smulders, hoofdopleider van het Amsterdam UMC, via het centrale mailadres opleidinginternegeneeskunde@amsterdamumc.nl.

Sollicitatierondes:

 • Deadline insturen sollicitatiebrief 1 november, gespreksronde 22 januari 2024, startdatum opleiding 1 juni 2024.
 • Deadline insturen sollicitatiebrief 1 maart 2024, gespreksronde mei 2024 (exacte datum volgt), startdatum opleiding 1 oktober 2024.
 • Deadline insturen sollicitatiebrief 1 juli 2024, gespreksronde september 2024 (exacte datum volgt), startdatum opleiding 1 februari 2025.