Sollicitatieprocedure

Opleidingsregio

De opleidingen Interne geneeskunde behorende bij de voormalige opleidingsregio’s AMC en VUmc zijn de afgelopen jaren gefuseerd tot één opleidingregio Groot Amsterdam. De tot deze regio behorende opleidingsklinieken met een bevoegdheid voor (partiële) opleiding Interne Geneeskunde zijn:

 • Amsterdam UMC
 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Flevoziekenhuis
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • OLVG
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • Ziekenhuis Tergooi
 • Zaans Medisch Centrum
 • Ziekenhuis Amstelland

Ieder jaar krijgt de opleidingsregio Amsterdam ongeveer 20 opleidingsplaatsen Interne Geneeskunde toegewezen door het Ministerie van VWS. Deze instroomplaatsen worden gelijkelijk verdeeld over de affiliatieklinieken middels een matchingsysteem waarin de voorkeur van de aios zwaarder weegt dan de voorkeur van de plaatselijke opleider. In 3 sollicitatierondes worden de opleidingsplaatsen verdeeld over drie startdata: 1 februari, 1 juni en 1 oktober. Elke sollicitatieronde is gekoppeld aan één startdatum. Indien u daarop een uitzondering wilt bedingen, dient u dat van tevoren in de sollicitatiebrief schriftelijk te motiveren.

Opleidingsstructuur

U brengt de helft van de totale opleidingsduur door in een van de affiliatieklinieken van de OOR Amsterdam en de andere helft in Amsterdam UMC. Aangezien het aandachtsgebied grotendeels of geheel in het UMC plaatsvindt, betekent dit dat u ongeveer 1 van de 4 jaren in de “common trunk” (eerste 4 jaar) in het UMC doorbrengt. Voorbeelden van mogelijke opleidingsschema’s ziet u in onderstaande tabel Tevens worden de stages Polikliniek en Consulten centraal gepland. De indeling voor uw opleiding wordt rondom het instroommoment in overleg vastgesteld.  Stages buiten de OOR worden alleen gehonoreerd als het stage-aanbod binnen de OOR tekortschiet.

 

 Jaar 1

 Jaar 2

Jaar 3 

Jaar 4 

Jaar 5 

 Jaar 6

Variant A

P

P

P

A

A

A/P*

Variant B

A

P

P

P

A

A/P*

Variant C

P

A@

P

P

A

A/P*

Variant D

P

P

A@

P

A

A/P*

A = academisch; P = perifeer
@ = consulten- en poliklinische stage
* = 4-6 maanden supervisiestage, wordt aan elke aios in differentiatie aangeboden

Solliciteren

 

Een sollicitatie is in principe éénmalig. Opnieuw solliciteren na een eerdere afwijzing is niet mogelijk, tenzij er na een eerdere sollicitatie een significante toevoeging aan het CV heeft plaatsgevonden. Bij afwijzing na de brievenselectie wordt eenmalig een tweede kans gegeven om een sollicitatiebrief in te sturen. Alleen in bijzondere gevallen kan voorafgaand aan de formele sollicitatie een informatief gesprek met een van de hoofdopleiders worden aangevraagd. Neem, indien u dit wenst, contact op via opleidinginternegeneeskunde@amsterdamumc.nl.

De sollicitatiebrieven worden beoordeeld door leden van de regionale sollicitatiecommissie (opleidingscommissie Amsterdam UMC en bovengenoemde geaffilieerde ziekenhuizen). Op grond van deze brieven volgt een eerste selectie voor de gespreksronde. Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met leden van de regionale sollicitatiecommissie. Tevens zal er een arts-assistentenvertegenwoordiging bij de gesprekken aanwezig zijn. De sollicitatiecommissie splitst zich in drieën en elke kandidaat voert drie gesprekken van 20 minuten. Aan het einde van de dag wordt door de opleiders een keuze gemaakt.

Uw sollicitatiebrief met CV (zónder pasfoto en zonder aanbevelingsbrieven!) stuurt u alleen per e-mail aan Dhr. prof. dr. Y.M. Smulders, hoofdopleider van het Amsterdam UMC, via het centrale mailadres opleidinginternegeneeskunde@amsterdamumc.nl.

Sollicitatierondes:

 • Deadline insturen sollicitatiebrief 1 maart 2024, gespreksronde 15 mei 2024, startdatum opleiding 1 oktober 2024.
 • Deadline insturen sollicitatiebrief 1 juli 2024, gespreksronde 9 september 2024, startdatum opleiding 1 februari 2025.
 • Deadline insturen sollicitatiebrief 1 november 2024, gespreksronde januari 2025 (exacte datum volgt), startdatum opleiding 1 juni 2025.