Flevoziekenhuis

Interne geneeskunde

Als aios leer je tijdens jouw (voor)opleiding binnen de opleidingsvakgroep Interne geneeskunde in het Flevoziekenhuis het gehele palet van internistische ziektebeelden te herkennen, diagnosticeren en behandelen. Het Flevoziekenhuis is het enige ziekenhuis in Almere, de snelst groeiende stad van Nederland met een diverse populatie qua leeftijd en etniciteit.

Wat ga je leren?

Je vervult jouw werkzaamheden tijdens het eerste opleidingsjaar afwisselend op de spoedeisende hulp en de afdelingen Interne geneeskunde en Hemato/oncologie. Vanaf het tweede jaar zijn er, naast de IC-stage, keuzestages: nefrologie, longziekten, cardiologie. Later in de opleiding zijn er ook keuzestages endocrinologie, oncologie en hematologie. De poli- en consultenstage is er voor derdejaars aios. Naast aios Interne geneeskunde verzorgen wij ook de vooropleiding voor aios MDL, cardiologie, longziekten, reumatologie en geriatrie.

Als aios word je uitgedaagd zelfstandig en efficiënt te werken. De nadruk ligt op het verdiepen van medische kennis en het ontwikkelen van empathisch en effectief patiëntencontact. Er is veel ruimte voor medisch leiderschap en eigen initiatief, zoals het initiëren van (wetenschappelijke) projecten, deelname aan werkgroepen en commissies. De leden van de opleidingsgroep zijn betrokken en laagdrempelig benaderbaar, wat zorgt voor een veilig opleidingsklimaat.

Hoe ga ik leren?

Het lokale opleidingsplan, gebaseerd op het landelijk opleidingsplan Interne geneeskunde 2019, vormt de basis voor de opleiding. Nieuw hierin zijn onder meer de leerlijn acute geneeskunde (inclusief echografie), de leerlijn ouderengeneeskunde en er is een vaste plaats gedurende de hele opleiding voor medisch leiderschap.

We werken met ruime directe en indirecte supervisie, waarbij je als aios gestructureerde feedback krijgt middels korte klinische beoordelingen (KPB’s). Met deze feedback leer je als aios steeds meer competenties te beheersen. De competenties die je als aios in de loop van de opleiding dient te gaan beheersen, zijn beschreven in EPA’s.  Het niveau van zelfstandig functioneren binnen de EPA’s wordt regelmatig geëvalueerd.

Wie worden mijn opleiders?

De huidige formele opleiders zijn dr. J. Branger, internist-infectioloog/opleider, en dr. M. ten Wolde, internist-vasculair geneeskundige/plaatsvervangend opleider.

Als vakgroep staan we voor een veilig en open opleidingsklimaat. Een basis van waaruit de aios kan groeien tot bekwaam medisch professional en meer dan dat. Onze filosofie is een mix van ‘opleiden doe je samen’, waarbij we de aios uitdagen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen opleiding met ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven en het ‘meester-gezel principe’. We houden van slagvaardigheid en springen snel in op ontwikkelingen binnen de zorg en opleiding.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de afdeling Interne Geneeskunde van het Flevoziekenhuis.nl