Hematologie

De afdeling Hematologie van het Amsterdam UMC biedt, in samenwerking met het OLVG en het Flevoziekenhuis, een opleiding tot hematoloog waarbij de hematologie in de volle breedte aan bod komt, zowel oncologisch als benigne. Hier wordt onderwijs en wetenschap zoveel mogelijk verweven met de patiëntenzorg. De ontwikkelingen gaan razendsnel, dit maakt tezamen met het intensieve patiëntencontact de hematologie tot een buitengewoon boeiend specialisme.


Opleiding

De differentiatie hematologie van 24 maanden bestaat uit verschillende verplichte stages (o.a. afdeling, consulten) en keuzestages (o.a. allogeen, CAR-T, benigne), conform het opleidingsplan NIV. Je hebt regie over je eigen opleiding: de differentiatie is gestructureerd in een aantal verplichte stages maar kent ook ruimte voor een opleiding op maat.

De perifere stage vindt plaats in het OLVG of het Flevoziekenhuis en kan naar eigen behoefte worden ingevuld, bijvoorbeeld met meer poli of meer supervisie. Naast de stages heb je vanaf je vijfde maand een wekelijks dagdeel polikliniek, waar je tot het eind van je opleiding je patiënten ziet en vervolgt. Je participeert in weekenddiensten voor de hematologie en geeft supervisie op de afdeling, de SEH en tijdens de consulten. Je doet een groot deel van je diagnostiek zelf (beenmergpuncties, lumbaalpuncties, etcetera). Er is een intensieve samenwerking met het laboratorium, waar je zelf naar beenmergmorfologie leert kijken, begeleid door een analist, en uitslagen van flowcytometrie, cytogenetica en moleculaire diagnostiek leert integreren en toepassen. Meer gedetailleerd staan de eindtermen van de opleiding geformuleerd bij de EPA’s waarbij deze zijn gekoppeld aan het European Hematology Curriculum, weergegeven in het EHA paspoort. Hiermee kun je je kennis en vaardigheden inventariseren en evalueren.


Afdeling hematologie

We zijn een leukemiebehandelcentrum en verrichten zowel autologe als allogene stamceltransplantaties, en immuuntherapie zoals bispecifieke antistof- en CAR-T cel behandelingen. Hiernaast worden patiënten met niet-oncologische ziekten zoals sikkelcelziekte en auto-immuun hemolyse behandeld. Dit wordt gedaan op 58 klinische bedden, inclusief een hemaferese afdeling. Er is een grote poliklinische dagverpleging, gedeeld met de oncologie en longziekten.

Hematologen, hematologen in opleiding, keuzestagisten interne geneeskunde, ANIOS, physician assistants en verpleegkundig specialisten werken samen met de verpleging, het laboratorium en vele andere disciplines aan zo goed mogelijke zorg voor onze patiënten.

Er vindt regelmatig overleg plaats in diverse MDO’s, polibesprekingen, allo bespreking en onze onvolprezen grote visite. Ook verzorgen we consulten in de regioziekenhuizen.

Kortom een uitdagende plek voor de opleiding tot hematoloog!


Sollicitatie en contact

Marielle Wondergem, opleider

Jurgen Wegman, plaatsvervangend opleider

E-mail: hematology@amsterdamumc.nl


Referenties

https://ehaweb.org/education/european-hematology-curriculum/

https://www.internisten.nl/de-opleiding/differentiaties/