Infectieziekten

De afdeling infectieziekten van het Amsterdam UMC biedt, in samenwerking met het OLVG en locaties in het buitenland, een opleiding tot infectioloog waarbij de infectieziekten in de volle breedte aan bod komt in nauwe samenwerking met de medische microbiologie. Hier wordt onderwijs en wetenschap zoveel mogelijk verweven met de patiëntenzorg. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Dit maakt tezamen met het intensieve patiëntencontact de specialisatie infectieziekten tot een buitengewoon boeiend specialisme.

 

Opleiding

De differentiatie infectieziekten van 24 maanden bestaat uit verschillende verplichte stages (o.a. afdeling, consulten) en keuzestages, conform het opleidingsplan NIV. Je hebt regie over je eigen opleiding: de differentiatie is gestructureerd in een aantal verplichte stages maar kent zeker ruimte voor een opleiding op maat.

De perifere stage vindt plaats, indien gewenst in het OLVG en kan naar eigen behoefte worden ingevuld, bijv. meer poli of meer supervisie. Naast de stages heb je vanaf je vierde maand een wekelijks dagdeel HIV polikliniek, waar je tot het eind van je opleiding je patiënten ziet en vervolgt. Je participeert in weekenddiensten voor de medische microbiologie en infectieziekten en geeft supervisie op de afdeling, de SEH en tijdens de consulten. Er is een intensieve samenwerking met de medische microbiologie, waar je zelf naar kweekplaten, bacteriën leert kijken, begeleid door een analist, en uitslagen van flowcytometrie, cytogenetica en moleculaire diagnostiek leert integreren en toepassen. Er bestaat de mogelijkheid een keuzestage in het buitenland te doen, dan wel kan een keuzestage gevolgd worden in de publieke gezondheidszorg. De eindtermen van de opleiding staan geformuleerd bij de EPA’s: kliniek, polikliniek en consulten. Hiermee kun je je kennis en vaardigheden inventariseren en evalueren.

 

Afdeling infectieziekten

We zijn een gepassioneerd team met enthousiasme voor het vak infectieziekten. Naast klinische zorg wordt er op velerlei gebied binnen de infectieziekten hoogwaardig onderzoek in binnen-en buitenland verricht.  Binnen de infectieziekten in het Amsterdam UMC is het hele pallet van de infectieziekten te leren! Er worden op alle afdelingen in het ziekenhuis consulten gedaan. Er zijn drie afdelingen met klinische bedden, met focus op infectieziekten. Er is een groot aanbod gevariëerde poliklinische patiënten.

Infectiologen, infectiologen in opleiding, keuze stagisten interne geneeskunde, ANIOS, physician assistants en verpleegkundig specialisten werken samen met de verpleging, het laboratorium en vele andere disciplines aan zo goed mogelijke zorg voor onze patiënten.

Er vindt regelmatig overleg plaats in diverse MDO’s, polibesprekingen, en onze grote visite. Ook verzorgen we consulten in de regioziekenhuizen.

Kortom een hele mooie en uitdagende plek voor de opleiding tot infectioloog!

 

Sollicitatie en contact

Michele van Vugt, opleider, m.vanvugt@amsterdamumc.nl

Edgar Peters, plaatsvervangend opleider, e.peters@amsterdamumc.nl