Nefrologie

Wat gaat de aios leren?

De nefrologie is bij uitstek een vakgebied waarin acute en chronische zorg voor jong en oud elkaar raken. De nefrologie wordt in het Amsterdam UMC in de volle breedte uitgeoefend, inclusief alle vormen van nierfunctievervangende therapie waaronder dialyse (hemodialyse, peritoneale dialyse, nachtelijke hemodialyse en thuisdialyse) én transplantatie.

Binnen de nefrologie komen veel facetten van interne geneeskunde samen, waaronder cardiovasculaire problemen, elektrolytstoornissen, immunologische en infectieuze problematiek. De nefroloog is betrokken bij ernstige zieke patiënten op de intensive care én heeft nauw en intensief patiëntencontact met patiënten met chronische nierziekten op de polikliniek en op de dialyse. Naast een beschouwend vak valt er binnen de nefrologie ook voldoende te “doen”: veel nefrologen plaatsen zelf centrale jugularis- en femoraliscatheters voor dialyse en verrichten biopten van natieve- en transplantaatnieren. Er is nauwe samenwerking met diverse andere specialismen, zoals vaatchirurgen, interventieradiologen, urologen en (nefro-)pathologen, en deze multidisciplinaire samenwerking is essentieel voor goede patiëntenzorg.

Alle bovenstaande aspecten komen in de differentiatie nefrologie in het Amsterdam UMC aan bod in de vorm van een gedegen, veelzijdige en inspirerende opleiding.


Hoe ga ik leren?

De afdeling nefrologie in het Amsterdam UMC is grotendeels gecentreerd op locatie AMC: daar is een klinische afdeling met 24 bedden voor niertransplantatie, algemene nefrologie en dialysepatiënten met een bijkomend probleem. Er vinden zo’n 180-200 niertransplantaties per jaar plaats. Bijzonder is dat het Amsterdam UMC ook de niertransplantaties voor patiënten uit Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten uitvoert. Er is een grote dialyseafdeling voor acute en chronische dialyse en plasmaferese, in nauwe samenwerking met Dianet. Op locatie VUMC is een kleinere dialyseafdeling voor acute en chronische dialyse, en vinden nefrologische consulten plaats. Er is verder zeer nauwe samenwerking met Diapriva en Niercentrum aan de Amstel, beide grote de dialyseafdelingen in respectievelijk Amsterdam-Buitenveldert en Amstelveen.

De vakgroep nefrologie bestaat uit 23 nefrologen en iedereen is betrokken bij de opleiding en supervisie taken. In het opleidingsklimaat staan laagdrempeligheid, een prettige en collegiale sfeer en een gezond-kritische houding centraal.

Het AMC is gelokaliseerd in de Bijlmer/Amsterdam Zuid-Oost. Tevens is het een tertiair verwijscentrum voor de regio Amsterdam, Noord-Holland en het Gooi. Dit maakt dat de patiëntenpopulatie een bonte mix is van allerlei afkomsten en culturen, hetgeen op de afdeling nefrologie ook duidelijk zichtbaar is. Dit multiculturele aspect geeft soms aanleiding tot specifieke problemen in de behandeling en bejegening en het maakt het werken op onze afdeling zeer afwisselend en uitdagend.

De differentiatie nefrologie duurt 24 maanden (waarvan een deel ook algemene interne geneeskunde, met name dienst) en is opgebouwd uit een aantal stages, zoals kliniek (inclusief supervisie van de kliniek op het einde van de opleiding), dialyse (HD en PD, kan ook op locatie Diapriva), consulten en acute dialyse, en polikliniek (nierfalen, transplantatie en immuno-nefrologie). Gedurende de gehele opleiding heeft de AIOS zijn/haar eigen “NIO-poli” voor met name algemene neforlogie, maar soms ook het vervolgen van patiënten na transplantatie.

Het is mogelijk om een deel van de opleiding perifeer te doen. Hiervoor bestaat samenwerking met het OLVG in Amsterdam (perifeer opleider: Dr. C. de Fijter) en Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar (perifeer opleider: Dr. B. van Dam). De inhoud van de perifere stage kan “op maat”  worden aangeboden naar gelang de leerdoelen van de AIOS, maar kent in het algemeen vooral nadruk op dialyse. Het wordt zeer aanbevolen en gestimuleerd om een deel van de differentiatie perifeer te doen.

Tijdens de opleiding bestaan mogelijkheden voor de AIOS om zich specifieker te profileren op terreinen als wetenschap, onderwijs of kwaliteit.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de opleider van het aandachtsgebied, Dr. Neelke van der Weerd (n.c.vanderweerd@amsterdamumc.nl of via 020-5665990)