Meervoudige Differentiatie

Achtergrond

Binnen de inwendige geneeskunde wordt de komende jaren een toename verwacht van chronische patiënten met complexe co-morbiditeit die zich uitspreidt over meerdere differentiaties. Door voortschrijdende specialisatie en concentratie van tertiaire zorg dreigt voor deze groep zorgversnippering. Dit is mede omdat in het komende decennium de internisten pensioneren die geen differentiatie hebben en die nu een groot deel van de generalistische taken dragen.

Een internist met een meervoudige differentiatie (MD) is bij uitstek in staat voor deze groeiende groep patiënten adequate zorg te verlenen, en waar nodig te coördineren. Daarnaast zal de internist met meervoudige differentiatie als generalist een voortrekkersrol hebben in opleiding en onderwijs.


Programma Meervoudige Differentiatie

De meervoudige differentiatie bestaat uit twee stages van twaalf maanden of drie stages van acht maanden en een differentiatie overstijgend deel. Na voltooiing van de opleiding registreert de internist in het NIV-register voor internisten met meervoudige differentiatie.

In het Amsterdam UMC worden de volgende stages aangeboden:

  • Acute Geneeskunde
  • Endocrinologie
  • Infectieziekten
  • Nefrologie
  • Ouderengeneeskunde

Bij interesse kunnen ook MD stages van andere differentiaties worden ingericht.

Binnen de gehele differentiatieperiode heeft de AIOS één dagdeel per week een eigen polikliniekspreekuur waar zowel nieuwe als controle patiënten gezien worden die passen bij de gekozen meervoudige differentiatie.


Meer informatie:

dr. C.T.P. (Paul) Krediet, internist – opleider meervoudige differentiatie

E-mail: c.t.krediet@amsterdamumc.nl