Programma 9.30-ca.16.30 uur 

Ochtend 9.30-ca.12.30 uur

Docent: Floor Bennebroek Evertsz

Middag 13.15-ca. 16.30 uur

Docent: Hans Knoop

 

 Deze dag zal worden besteed aan het vergroten van de reeds bestaande communicatieve vaardigheden.

Wij zullen werken in een groep van maximaal 12 assistenten.

 

In elke groep zal een acteur aanwezig zijn als levend oefenmateriaal. Er zal waar nodig theorie

worden gepresenteerd c.q. opgefrist en er zal des gewenst gebruik worden gemaakt van video apparatuur.

 

Ons streven is de dag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de aanwezigen.

Op basis van ervaring de afgelopen jaren, willen wij in de ochtend aandacht besteden aan

het zgn ‘Extreem Slecht Nieuws Gesprek’ en ‘Motiverende Gespreksvoering’ in de middag aan ‘Chronische vermoeidheid’.

Mochten er in de groep andere wensen/behoeften bestaan dan zullen wij waar mogelijk daarop aansluiten.

 

Voorbereiding

Wilt u minimaal één casus meenemen waarvan u het interessant lijkt om deze nader te analyseren.

Deze casuïstiek gaat bij voorkeur over één van de bovengenoemde onderwerpen.

Organisatie

Interne Geneeskunde en afdeling Medische Psychologie AMC.

Floor Bennebroek Evertsz

Hans Knoop